Nyheter

Coca-Cola festet korkene – nå vil de lage dem av CO2

Nye korker pa flaskene til Coca Cola 2 v2

27/09/2023

Emballasje er et nøkkelområde for å dekarbonisere virksomheten vår, og teknologi spiller en viktig rolle i å løse denne utfordringen. Derfor er vi spente på resultatet av forskingen som skal gjennomføres. Teknologi som er skalerbar kan gi resultater for både våre klimautslipp og bruk av fossilt råstoff, sier Craig Twyford.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) investerer igjen i ledende forskning på konvertering av CO2, denne gangen vil forskningsprosjektet gjennomføres av forskere ved Swansea University. De vil utvikle teknologi der CO2, som fanges i atmosfæren, kan brukes som alternativ til fossilt råstoff i prosessen med å lage etylen. Etylen er en av hovedbestanddelene i plast, blant annet polyetylenplast (HDPE) som brukes i Coca-Cola sine flaskekorker.

Dette er den siste av en rekke investeringer CCEP gjør gjennom CCEP Ventures, investeringsenheten selskapet har opprettet for å investere i innovasjon som vil hjelpe selskapet å nå målet om null nettoutslipp innen 2040.

Enrico Andreoli er professor og «Head of Chemical Engineering» ved Swansea University. Han leder forskningsprosjektet, og setter pris på samarbeidet:

– Vi ser frem til å samarbeide med CCEP om å utvikle neste generasjons teknologi for å utnytte CO2. Vår forskning har en praktisk tilnærming, der vi fokuserer spesielt på bærekraftige bruksområder. Fossilfri produksjon av etylen er definitivt et slikt område, sier Andreoli, og fortsetter:

– Vår bakgrunn og ekspertise innen konvertering av CO2, sammen med støtten fra CCEP, gjør at vårt felles mål om å produsere plast med mindre utslipp kan bli en realitet, sier professor Andreoli.

Det treårige prosjektet vil starte med å undersøke en effektiv konverteringsprosess for CO2 til etylen, før det ser på muligheten for skalering.

Også CCEP er spente på resultatet av samarbeidet. Craig Twyford, som leder CCEP Ventures, sier:

– Emballasje er et nøkkelområde for å dekarbonisere virksomheten vår, og teknologi spiller en viktig rolle i å løse denne utfordringen. Derfor er vi spente på resultatet av forskingen som skal gjennomføres. Teknologi som er skalerbar kan gi resultater for både våre klimautslipp og bruk av fossilt råstoff, sier Twyford.

Støtten til forskningsprosjektet ved Swansea University er den siste i en rekke investeringer CCEP har gjort gjennom Ventures, for å utvikle innovativ og skalerbar teknologi som bidrar til å kutte utslipp; blant annet partnerskap med University of California, Berkeley, for å finne frem til skalerbare måter å konvertere fanget CO2 til sukker, og en investering i oppstartsselskapet CuRe, som har utviklet en resirkuleringsprosess – “polyester rejuvenation” – der plastavfall som ikke kan resirkuleres på vanlig, mekanisk måte gjøres om til høykvalitets resirkulert PET.

Investeringene skal akselerere potensialet som ligger i å redusere noen av de største kildene til utslipp i verdikjeden, samtidig som de sparer ressurser på materialer, transport og logistikk.

 

Om CCEP Ventures
CCEP Ventures (CCEPV) er Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) sin investeringsenhet for bærekraftig innovasjon, som skal hjelpe selskapet å finne, finansiere og legge til rette for løsninger som støtter opp om CCEP sitt mål om netto nullutslipp innen 2040. CCEPV jobber med partnere og innovatører gjennom investeringer, akademisk finansiering og kommersielle partnerskap for å finne løsninger knyttet til områder som avfall og klimautslipp.
Om Swansea University
Swansea University, etablert i 1920, er et forskningsledet universitet ved Swansea Bay i det sørlige Wales. Universitetet er en «UK top 30 institution». I 2021 Research Excellence Framework ble 86 % av universitets generelle forskning, og 91 % av dets forskning på miljø og klima, klassifisert som “world-leading» og «internationally excellent». The Department of Chemical Engineering er vertskap for ledende akademikere og forskere som bidrar til å løse verdensomspennende utfordringer, blant annet knyttet til global oppvarming, tilgang til drikkevann, bærekraft og helse.